Strona główna Linux OpenOffice: Filtry w Calc

OpenOffice: Filtry w Calc

przez CoreBlog
open office

Jak spośród dziesiątek wpisów w arkuszu kalkulacyjnym wyszukiwać tych o interesujących nas parametrach? Można ręcznie. Można za pomocą opcji Szukaj. Ale można też dzięki wykorzystaniu tzw. Filtrów, które z całą pewnością są dużo wygodniejsze i dużo bardziej czytelne od pozostałych metod.

open office

W celu rozpoczęcia pracy z filtrami musimy, rzecz jasna, mieć najpierw stworzoną odpowiednią tabelę z różnymi wartościami. My, dla przykładu, posłużymy się dość krótką tabelą z wpisami ocen uczniów, jednakże Filtry wbudowane w arkusz kalkulacyjny Calc pakietu OpenOffice/LibreOffice docenią przede wszystkim ci, którzy pracują na rozbudowanych tabelach z dużą ilością wpisów.

01 tabela

W pierwszej kolejności zaznaczamy komórki z nagłówkami tabeli – w naszym przypadku są to komórki od A1 do F1 (uczeń, j. polski, j. rosyjski itd…). Drugim krokiem będzie kliknięcie w pasku menu opcji Dane, następnie Filtr i wreszcie Autofiltr.

02 dane filtr

Jak widzimy, zaznaczone nagłówki uległy delikatnej zmianie, przy każdym z nich pojawiła się strzałka służąca do rozwijania listy. Na każdej liście znajdą się pozycje wyrażające wszystkie wartości, jakie pojawiają się w komórkach poniżej danego nagłówka, przy czym jeśli dana wartość pojawia się kilkukrotnie, na liście nagłówka pojawia się on tylko raz. Teraz wystarczy, że wybierzemy z listy dowolnego nagłówka dowolną wartość, a program automatycznie wyświetli tylko te wiersze, które spełnią ów warunek. W przedstawionym poniżej przykładzie wybrano na liście ocen z historii wartość „4”, stąd też program wyświetlił jedynie tych uczniów, którzy z historii mieli „czwórki”.

03 filtr historia

Przy wyborze Autofiltrów program automatycznie tworzy filtry przy pomocy znaku równości, a więc przy wyborze wartości z listy nagłówka, wyświetli nam jedynie te pozycje, których wartości będą dokładnie takie same. Możemy jednak określić, aby program stosował inne filtry, np. aby wyświetlił wartości, które są mniejsze i równe, bądź większe i równe, albo też wszystkie inne niż wskazane wartości. Istnieje tutaj spora dowolność. Aby otrzymać dostęp do tych rozszerzonych funkcji, należy zaznaczyć nagłówki, a następnie na pasku menu kliknąć Dane, następnie Filtry i wreszcie Filtr standardowy…

04 filtr standardowy

W wyświetlonym oknie otrzymujemy możliwość ustalania różnych filtrów dla różnych pól.

Warto zauważyć, że program nie filtruje danych z tabeli jedynie na podstawie pojedynczych wartości. Możemy np. ustalić, że interesują nas uczniowie o średniej większej niż 4, a jednocześnie mający z matematyki oceny równe 3. Do tego możemy dorzucić kolejne warunki.

Oczywiście przedstawione tabele z uczniami to tylko przykład, który pokazuje zastosowanie filtrów. A te możemy wykorzystać w wielu rozmaitych dziedzinach i zapewne jeśli wspomnę o matematyce, fizyce, ekonomii, statystyce, chemii, rachunkowości – to wspomnę tylko o drobnej części tych „branż”, które z zadowoleniem przygarną wiedzę na temat filtrów arkusza kalkulacyjnego Calc.

Załącznik:
Filtry – arkusz kalkulacyjny z zaprezentowanym przykładem

Powiązane artykuły

Napisz komentarz