Strona główna Grafika Eksport bitmap w Inkscape

Eksport bitmap w Inkscape

przez CoreBlog
150px Inkscape logo 23

150px Inkscape logo 23Po stworzeniu grafiki w programie Inkscape, należy przygotować ją do dalszej pracy, którą będziemy prowadzić np. w edytorze tekstu, czy na stronie www. Najlepiej po prostu wyeksportować przygotowany plik (lub jego fragment) do odpowiedniego formatu. Co prawda nie jest to czynność skomplikowana, ale dla ułatwienia warto wiedzieć o kilku możliwościach.

Przede wszystkim, sprawa najważniejsza – skąd dokonujemy eksportu? Z paska menu, gdzie wchodzimy pod pozycję Plik, a następnie Eksportuj jako bitmapę…

01 plik eksportuj

Możemy też skorzystać ze skrótu klawiszowego SHIFT + CTRL + E, bądź z paska narzędzi, gdzie wspomniana funkcja programu znajduje się pod 6 od lewej ikoną (reprezentującą pustą kartkę ze strzałką skierowaną w prawo, na zewnątrz dokumentu).

02 ikona eksportuj

Po każdej z tych operacji naszym oczom ukaże się okno Eksportuj jako bitmapę…, gdzie określamy parametry bitmapy, jaką chcemy utworzyć.

03 eksportuj jako

Jak widzimy, w górnej części tego okna znajdują się cztery buttony: Strona, Rysunek, Zaznaczenie, Obszar użytkownika, z czego zawsze jeden z nich jest „wciśnięty”, pozostałe są „wyciśnięte”. Warto wiedzieć, do czego przydaje się każdy z wyborów:

STRONA – tę opcję wybieramy, kiedy chcemy, aby wyeksportowany obrazek obejmował wszystko, co znajduje się na stronie projektu. To znaczy, że wygenerowany plik będzie wielkości kartki, łącznie z jej pustymi przestrzeniami. W jego skład nie będą jednak wchodziły wszelkie elementy obrazka, które wystają poza kartkę.

RYSUNEK – wybranie tej opcji zacieśnia generowany obrazek wokół wszystkich elementów naszego projektu, nawet jeśli te znajdują się daleko poza kartką. Warto zauważyć, że w tym przypadku Inkscape przytnie obrazek możliwie jak „najciaśniej”, stykając krańce obrazka jedynie ze skrajnymi punktami (górnym, dolny, lewym i prawym) elementów projektu, nie pozostawiając wokół projektu żadnych pustych przestrzeni.

ZAZNACZENIE – jeśli przed wejściem w opcję eksportu zaznaczymy tylko jedną część, jakiś fragment naszego projektu, wówczas możemy wyeksportować jedynie owe zaznaczenie. Opcja ta przydaje się szczególnie wtedy, gdy w ramach jednego projektu tworzymy kilka obrazków (ilustracji), z których każda ma być osobnym plikiem. Wówczas kolejno możemy każdy fragment zaznaczać i eksportować do osobnych plików.

OBSZAR UŻYTKOWNIKA – tutaj obszar, jaki będzie eksportowany do bitmapy, określany jest ściśle przez użytkownika, na podstawie podanych (wprowadzanych poniżej buttonów) danych, takich jak pozycja na osi x i y, szerokość i wysokość obrazka. Jeśli nie odpowiada nam ustalanie tych wartości w pikselach, po prawej stronie pod rozwijaną listą Jednostki, możemy zmienić je z pikseli na np. centymetry, milimetry, cale itd.

W sekcji Rozmiar bitmapy określamy wartości wyjściowe generowanego pliku, czyli jego wysokość i szerokość mierzona w pikselach, ustalamy także rozdzielczość (jakość) pliku, mierzoną w jednostkach dpi (ta ostatnia, rzecz jasna, zależy też od wprowadzonych wielkości obrazka).

W sekcji Nazwa pliku określamy miejsce docelowe, w którym ma zostać zapisany plik, a także samą nazwę pliku. Jeżeli wcześniej już zapisywaliśmy dany projekt na dysku, program domyślnie będzie proponował jego eksportowanie do tego samego folderu.

Poniżej mamy jeszcze dwie opcje do zaznaczenia. Pierwsza z nich to Eksportuj grupowo XX wybranych elementów (gdzie w miejscu XX wyświetlana będzie liczba zaznaczonych przez użytkownika elementów projektu). Po wybraniu tej opcji Inkscape wyeksportuje do bitmapy każdy z zaznaczonych fragmentów do osobnego pliku. Druga z opcji to Ukryj wszystko z wyjątkiem zaznaczenia. Wybranie tej opcji oznacza wygenerowanie pliku na określonym przez użytkownika obszarze (np. na Stronie, bądź na Obszarze użytkownika), lecz widoczne w tym pliku będą jedynie zaznaczone elementy (pozostałe zostaną pominięte podczas generowania bitmapy).

Do czego przydaje się eksportowanie projektów do bitmap? Do dalszej pracy na stworzonych projektach, do wstawiania ich np. w edytorach tekstów, w prezentacjach, jako ilustracje w PDF-ach, czy też jako elementy wizualne strony www. Nie zapomnijcie jednak, że warto też zapisywać projekty w domyślnym formacie programu Inkscape (*.SVG), który zajmuje mniej miejsca, a jednocześnie pozwala na ponowną edycję danego pliku w późniejszym czasie.

Powiązane artykuły

0 Komentarzy

Aleksandra 19 kwietnia, 2017

Witam, mam problem z opcją “eksportuj jako bitmapę”, mianowicie w miejscu, gdzie powinna się ta funkcja znaleźć, pojawia się tylko “Wyeksportuj jako plik PNG”. Z czego może to wynikać? Czy mogę znaleźć potrzebną opcję gdzieś indziej?

Marek 26 czerwca, 2017

Mam to samo

paweł. 11 lipca, 2018

To to samo.

Sas 30 lipca, 2018

Jednak PNG a bitmapa to nie to samo …

Napisz komentarz