Strona główna Internet Co to jest VPN? Jak działa i do czego służy?

Co to jest VPN? Jak działa i do czego służy?

przez CoreBlog
vpn

VPN (Virtual Private Network – wirtualna sieć prywatna) to technologia umożliwiająca użytkownikowi nawiązanie bezpiecznego połączenia z siecią zorganizowaną między kilkoma komputerami. Służy ona między innymi do omijania ograniczeń, a także pomaga zachować prywatność w sieci.

Czym dokładnie jest serwer VPN?

VPN (Virtual Private Network) to bezpieczne, szyfrowane połączenie między użytkownikiem a siecią, dzięki któremu może on ominąć lokalne ograniczenia i zachować prywatność.

Przeanalizujmy nazwę “wirtualna sieć prywatna”

Sieć wirtualna oznacza, że nie ma na nią wpływu to, jakie i ile łączy jest w niej umieszczonych. Ponieważ sieć fizyczna (grupa komputerów lub urządzeń korzystających ze wspólnego łącza) nie jest własnością użytkownika sieci wirtualnej.

Sieć prywatna oznacza, że może w niej przebywać ograniczona liczba osób. Sieć VPN oznacza wszystkich jej uczestników i przekazywane przez nich informacje. Dane są chronione przed osobami trzecimi za pomocą szyfrowania. Sieć VPN odpowiada za zachowanie prywatności danych – chroni przed dostępem nieuprawnionych użytkowników, weryfikuje źródło ruchu i zapewnia, że przesyłane dane nie wyciekają poza sieć w sposób jawny.

Do czego służy VPN dlaczego warto z niego korzystać?

Eksperci od cyberbezpieczeństwa wymieniają cztery powody, dla których warto korzystać z sieci VPN:

  • Wytrzymała ochrona. Przesłane informacje są dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik posiada klucz szyfrowania;
  • Maskowanie geolokalizacji. Dane geolokalizacyjne nie pochodzą z urządzenia, lecz z serwera VPN. Może znajdować się w innym kraju, a określenie lokalizacji staje się niemożliwe. Co więcej, serwis może nawet nie prowadzić dziennika działań użytkownika. W związku z tym nikt nie będzie miał dostępu do historii jego aktywności, ponieważ ona po prostu nie istnieje;
  • Dostęp do treści regionalnych. Podróżując za granicę, użytkownik może nie mieć możliwości oglądania treści przeznaczonych dla regionu, w którym mieszka. Bezpieczne połączenie “zastępuje” lokalizację użytkownika lokalizacją serwera pośredniczącego znajdującego się w innym kraju;
  • Bezpieczne przesyłanie danych. Podczas pracy zdalnej może być potrzebny dostęp do poufnych danych firmowych. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wycieku danych, należy korzystać z połączenia szyfrowania danych.

Jak działa serwer VPN?

Aby pracować w dowolnej sieci, komputerom przydzielane są adresy IP (IP – Internet Protocol). Gdy komputer lub router jest podłączony do Internetu bezpośrednio przez sieć dostawcy usług internetowych, adres IP jest mu przydzielany z grupy adresów dostawcy usług internetowych. Zgodnie z prawem dostawcy usług internetowych są zobowiązani do przechowywania (i udostępniania na żądanie) informacji o tym, który użytkownik korzystał z jakiego adresu IP i z jakimi serwerami łączył się w danym momencie.

Jeśli jednak użytkownik połączy się z siecią VPN, dostawca usług internetowych użytkownika zobaczy tylko połączenia z serwerami, które są “punktami wejścia” do sieci VPN. Cały pozostały ruch będzie przesyłany w ramach tych połączeń i ani dostawca usług internetowych, ani osoby, które będą analizować legalnie przechowywany ruch, nie dysponując kluczami szyfrującymi z połączenia VPN, nie będą w stanie zobaczyć żadnych szczegółów dotyczących zawartości tego ruchu ani włamać się do niego w celu jego sfałszowania.

Powiązane artykuły

1 Komentarzy

Michał 15 czerwca, 2022

A czy ktoś jeszcze nie używa VPN?! To już nawet nie chodzi o prywatność, ale o bezpieczeństwo.

Napisz komentarz