Strona główna Grafika Inkscape: przekształcanie figur przy pomocy klawiszy

Inkscape: przekształcanie figur przy pomocy klawiszy

przez CoreBlog
150px Inkscape logo 23

150px Inkscape logo 23Inkscape ma wiele możliwości przekształcania i edytowania figur. Jedną z bardziej przydatnych jest przekształcanie za pomocą klawiszy, dzięki czemu możemy poczynić niektóre zmiany ze zwiększoną dokładnością, przez co łatwiej będzie nam osiągnąć pożądany efekt. Warto więc dowiedzieć się nieco o Inkscape`owej klawiszologii.

A klawisze, które nam się przydadzą to: ALT, SHIFT, CTRL, <, >, [, ] oraz strzałki kierunkowe. Klawisze te w różnych kombinacjach dają różne efekty.

PRZESUWANIE
Do przesuwania zaznaczonych figur posłużymy się strzałkami kierunkowymi. Same w sobie przesuwają element o 2 piksele (2 px) w określonym kierunku. W przypadku połączenia strzałki z klawiszem SHIFT przesunięcie będzie wynosiło już 20 pikseli (20 px).

Jeśli natomiast posłużymy się strzałkami i klawiszem ALT, przesunięcie będzie wynosiło 1 pikselę, lecz nie tę rozumianą jako miara jednostek px, którymi posługuje się grafika wektorowa zapisywana w formacie SVG, lecz jako miara rozdzielczości ekranu. A więc 1 piksela może mieć faktycznie różną wartość mierzoną w px, gdyż zależnie od przybliżenia edytowanego projektu, będzie to wartość większa (w przypadku dużego oddalenia) lub mniejsza (przy mniejszym oddaleniu).

ALT + SHIFT + strzałka jest mieszaną formą wyżej przedstawionych kombinacji.

SKALOWANIE
Zaznaczone figury skalujemy przy pomocy klawiszy < oraz >. Domyślnie wartość skalowania wynosi 2 piksele. Jednak w przypadku wciśnięcia jednego z dwóch wymienionych klawiszy razem z CTRL sprawia, że zaznaczony element zostanie powiększony dwukrotnie (będzie miał 200% wymiarów pierwotnej figury) lub zostanie pomniejszony o połowę (będzie miał 50% pierwotnych wymiarów).

powiekszanie figur

Wciśnięcie klawisza ALT razem z < lub > sprawi, że element zostanie przeskalowany o 1 pikselę rozdzielczości ekranu, tj. wartość tego powiększenia lub pomniejszenia będzie zależna od przybliżenia zastosowanego w oknie projektu.

OBRACANIE
Jeszcze jednym przydatnym przeobrażeniem figury, jakiego w Inkscape możemy dokonać z klawiatury, jest obracanie. Dokonujemy go za pomocą klawiszy [ oraz ]. Standardowo, przy samych “gołych” klawiszach [ i ] zaznaczony element obróci się o 15 stopni. Jednak już w przypadku dodatkowego wciśnięcia CTRL figura obróci się równo o 90 stopni.

obracanie figur

Jak zwykle, wciśnięcie klawisza ALT wraz z [ lub ], zmienia figurę o wartość względną, liczoną tu o jedną pikselę rozdzielczości ekranu. Tym razem jednak element będzie obrócony kątowo o 1 pikselę względem punktu najdalej wysuniętego od środka figury. Tak jak w poprzednich przypadkach, tak i tutaj obrót będzie miał większą wartość przy dużym oddaleniu i mniejszą wartość przy znacznym przybliżeniu.

Zapamiętanie wyżej przedstawionej klawiszologii nie powinno dla nikogo stanowić większego problemu, szczególnie jeśli z programem Inkscape wiąże się swoją przyszłą pracę. Bo w końcu wspomniane skróty klawiszowe są na prawdę przydatne, mogą się okazać nieocenioną pomocą przy wielu wykonywanych projektach. Warto więc o takiej możliwości wiedzieć.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz