Strona główna Finanse Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – co musisz wiedzieć decydując się na sprzedaż online?

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – co musisz wiedzieć decydując się na sprzedaż online?

przez CoreBlog
10 Sprzedaz internetowa a kasa fiskalna

Kwestie formalno-prawne związane ze sprzedażą online budzą wątpliwości u wielu osób – szczególnie tych, które dotychczas zajmowały się tylko handlem stacjonarnym. Czy w branży e-commerce obowiązują takie same zasady związane z kasami fiskalnymi jak w handlu tradycyjnym? Poznaj od podszewki kwestię kasy fiskalnej w sprzedaży internetowej.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – kiedy nie trzeba korzystać z kasy?

Na wstępie należy zaznaczyć, że przepisy dotyczące handlu internetowego i kas fiskalnych faktycznie są dość zawiłe. Aby je rozgryźć, należy zbadać źródło, czyli podstawę prawną. W kwestii „sprzedaż internetowa a kasa fiskalna” kluczowe jest rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Omawia ono możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej.

Tak naprawdę obowiązek kasy fiskalnej dotyczy wszystkich sprzedawców produktów i usług. Wyjątki są tylko dwa. Co ważne, nie ma znaczenia, czy sprzedaż jest prowadzona stacjonarnie, czy też na odległość. Na jakiej podstawie można być zwolnionym z obowiązku używania kasy?

Kryterium wartości sprzedaży w danym roku podatkowym

Jest to zasada mówiąca, że jeśli w danym roku podatkowym wartość sprzedaży nie przekroczy 20 000 zł (bez uwzględniania w tej kwocie podatku VAT), nie trzeba jej rejestrować za pomocą kasy fiskalnej. Jest to równe 1667 zł miesięcznie. Tym samym to kryterium ma zastosowanie tylko dla najdrobniejszych przedsiębiorców. Ponadto obowiązuje ono tylko w przypadku sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kryterium rodzaju prowadzonej działalności

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy też przedsiębiorców wykonujących konkretne rodzaje działalności. Są one wymieniane w załączniku do rozporządzenia. Lista liczy 33 pozycje i obejmuje m.in. usługi związane z rolnictwem, hodowlą zwierząt, gospodarką odpadami, transportem pasażerskim, działalnością pocztową i kurierską). Wartość sprzedaży musi pochodzić w przynajmniej 80% z działalności uwzględnionej na liście – w przeciwnym razie kasa fiskalna jest wymagana.

Ważne – termin obowiązywania zwolnień z posiadania kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy spełniający wymienione wyżej kryteria nie będą jednak mogli zbyt długo cieszyć się swoimi przywilejami. Omawiające je rozporządzenie wprowadza bowiem klarowne ograniczenie czasowe. Jeden z paragrafów głosi, że zwolnienie z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie, bez względu na jego podstawę, może obowiązywać najdalej do 31 grudnia 2023 roku. Tym samym od 1 stycznia 2024 roku kasy fiskalne będą obowiązkowe dla wszystkich.

Warto również wiedzieć, że przy utracie przywileju zwolnienia z kasy fiskalnej (np. przekroczeniu maksymalnej wartości sprzedaży) przedsiębiorca ma 2 miesiące na wprowadzenie procedur związanych z rejestracją transakcji na kasie.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – zwolnienie przy sprzedaży na odległość?

W świadomości wielu osób wciąż pokutują pewne mity związane z poprzednią wersją przepisów o obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W rzeczywistości obecnie nie ma znaczenia, jak prowadzona jest sprzedaż. Do niedawna rezygnacja z kasy była możliwa przy handlu na odległość (czyli np. online), wysyłce produktów oraz otrzymywaniu należności za produkty lub usługi drogą elektroniczną. Dziś jednak te przepisy już nie obowiązują.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Podsumowując, obecnie sprzedaż internetowa nie różni się od sprzedaży stacjonarnej, jeśli chodzi o obowiązki związane z kasą fiskalną. Rejestracja sprzedaży na kasie jest wymagana od wszystkich – z pominięciem jedynie podmiotów realizujących niektóre typy działalności lub odnotowujących bardzo niskie przychody. Ponadto owe zwolnienia obowiązują tylko do końca 2023 roku. Dlatego w praktyce już wkrótce obowiązek kasy fiskalnej będzie dotyczył wszystkich sprzedawców online.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz