Strona główna Biuro Kto korzysta z usług biur tłumaczeń?

Kto korzysta z usług biur tłumaczeń?

przez CoreBlog
adobestock 122127268

Chociaż większość biur tłumaczeń oferuje swoje usługi w co najmniej kilkunastu językach, to i tak najwięcej zleceń dotyczących przekładów otrzymują tłumacze angielskiego. Wynika to z globalizacji tego języka, który stał się dominujący zarówno w komunikacji masowej (media, turystyka) jak i narzędziem używanym w obszarach specjalistycznych. To właśnie z tej grupy pochodzi najwięcej klientów biur tłumaczeń.

Zlecenia dotyczące prostych tłumaczeń praktycznie nie zdarzają się. Praca tłumacza angielskiego jest zdominowana przez język specjalistyczny zawężony do czterech najczęstszych obszarów, które reprezentują ich klienci.

Tłumaczenia medyczne

Tutaj główną grupę zleceniodawców stanowią pacjenci i lekarze. Ci pierwsi planują leczenie za granicą i potrzebują tłumaczenia wyników badań, z reguły TK, MR, USG, wypisów ze szpitala, zwolnień lekarskich – tj. tłumaczenia dokumentacji medycznej. Z kolei lekarze zlecają tłumaczenie na angielski wyników prowadzonych badań, publikacji naukowych oraz odczytów na sympozja, zjazdy czy konferencje medyczne.

Tłumaczenia umów

Najczęściej z usług tłumacza angielskiego korzystają firmy. Ponad 40% tłumaczonych umów dotyczy ustanowienia w Polsce przedstawicielstwa firmy zagranicznej. Dużą część stanowią także umowy o wykonawstwo i umowy dotyczące przetwarzania danych. Klientami zlecającymi tłumaczenie umów są coraz częściej sami pracownicy (głównie z branży IT) chcący dokładnie poznać warunki zatrudnienia zawarte w proponowanej umowie o pracę.

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne to z reguły instrukcje obsługi, karty charakterystyki, karty użytkownika itp. Ich zleceniodawcami są naturalną koleją rzeczy podmioty importujące lub eksportujące maszyny, urządzenia specjalistyczne lub oferujące ściśle profilowane usługi. Coraz częściej do tłumacza angielskiego napływają wnioski patentowe, wyniki badań akceptacyjnych i normy EN.

Tłumaczenia publikacji

Tłumaczenia naukowe to zamówienia najczęściej pochodzące od indywidualnych autorów chcących opublikować swoje artykuły w zagranicznych czasopismach naukowych. Zazwyczaj takie tłumaczenia zlecane i finansowane są przez uczelnie i ośrodki badawcze. Znaczną grupę zleceń stanowią tłumaczenia na angielski autoreferatów, prac doktorskich i monografii.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz