Strona główna Linux Calc – ciekawe funkcje z datami

Calc – ciekawe funkcje z datami

przez CoreBlog
ikona openoffice1

ikona openoffice1Arkusz kalkulacyjny pakietu OpenOffice zawiera wiele przydatnych funkcji operujących zarówno na liczbach, jak i na tekście. Są również funkcje odnoszące się do dat – lat, miesięcy, tygodni… Są one nie tylko ciekawe, ale i przydatne w przypadku tworzenia różnych arkuszy, np. wyliczających liczbę dni roboczych w danym miesiącu, czy sprawdzających jakieś zależności wynikające z konkretnych dat. Na temat tych funkcji chciałbym napisać teraz kilka słów.

DNI – funkcja w odpowiedzi zwraca liczbę oznaczającą ilość dni, jakie wypadają w okresie wskazanym przez użytkownika (pomiędzy dwoma datami).

DNI.MIESIĄCA – w odpowiedzi użytkownik otrzymuje liczbę dni, z ilu składa się miesiąc znajdujący się we wskazanej dacie.

DNI.ROKU – użytkownik w odpowiedzi otrzymuje liczbę dni z ilu składa się rok z podanej konkretnej daty. Może służyć m.in. do wyznaczania lat przestępnych.

DZIEŃ – po wskazaniu daty funkcja podaje liczbę od 1 do 31 oznaczającą, którym z kolei dniem w miesiącu jest ten wskazany w dacie.

DZIEŃ.TYGODNIA – podobnie jak wyżej, z tym, że Calc w odpowiedzi podaje liczbę od 1 do 7 oznaczającą kolejny dzień tygodnia.

DZIŚ – podaje bieżącą datę pobraną z zegara systemowego komputera.

LATA – po wskazaniu dwóch dat, użytkownik w odpowiedzi otrzymuje liczbę lat pomiędzy podanymi ramami czasowymi.

MIESIĄC – w odpowiedzi na wskazaną datę, podaje liczbowo (od 1 do 12) miesiąc jakiego dotyczy data.

MIESIĄCE – arkusz kalkulacyjny podaje liczbę miesięcy jakie mieszczą się w okresie pomiędzy dwoma wskazanymi datami.

NETWORKDAYS – po wskazaniu dwóch dat, użytkownik otrzymuje odpowiedź z liczbą dni roboczych wyliczonych z danego okresu.

NUMER.TYG – program podaje liczbę określającą, w którym z kolei tygodniu w roku znajduje się wskazana data.

TYGODNIE – wyznacza liczbę tygodni mieszczących się w przedziale pomiędzy dwiema datami wskazanymi przez użytkownika.

WIELKANOC – w odpowiedzi na podany przez użytkownika rok przedstawia datę oznaczającą Niedzielę Wielkanocną (jest to tzw. święto ruchome).

Z wykorzystaniem powyższych funkcji można tworzyć wiele ciekawych arkuszy, które będą m.in. wyliczały ile dni w danym roku pracownik przebywał na chorobowym, w delegacji, bądź na dyżurach całodobowych. Można też wyliczać ile dni w danym miesiącu przepracował konkretny pracownik… Choć nie tylko dział kadr doceni takie możliwości Calca. Ze wspomnianych funkcji mogą też korzystać chociażby historycy, geolodzy, socjolodzy, politolodzy, ekonomiści (i wiele, wiele innych), którzy dzięki kilku kliknięciom będą w stanie sprawdzić, w jakim dniu tygodnia doszło do określonego wydarzenia, czy też ile dni minęło pomiędzy kolejnymi wydarzeniami (np. w celu określenia pewnych prawidłowości). Wszystko zależy od potrzeb i inwencji twórczej.

Powiązane artykuły

0 Komentarzy

Marcelina D. 11 października, 2012

Niektóre z tych funkcji przydają się w pracy kadrowej, do wyliczania dni roboczych itd. Można w Calcu zrobić sobie fajny arkusz, który będzie różne ciekawe rzeczy dla pracowników wyliczał 🙂

Odpowiedz

Napisz komentarz