Calc – kierunek przechodzenia Entera

Jesteśmy przyzwyczajeni do reguły, iż naciśnięcie klawisza Enter w arkuszu kalkulacyjnym Calc sprawia, że program przeskoczy do komórki poniżej aktualnie zaznaczonej. Ale wbrew pozorom nie jest to sztywna reguła – możemy sami zdecydować, w którym kierunku ma podążać zaznaczenie komórek, a także o tym, czy wpierw program ma poddać daną komórkę edycji.

W tym celu korzystamy z paska menu, gdzie klikamy Narzędzia, a następnie Opcje…

W wyświetlonym oknie przechodzimy do ustawień arkusza kalkulacyjnego Calc. W zbiorze ustawień Ogólne możemy odnaleźć pozycję Aby przenieść wybrane, naciśnij klawisz Enter, obok którego widnieje lista rozwijalna z dostępnymi kierunkami podążania zaznaczenia komórek (W dół, z prawej, do góry, z lewej). Domyślnie opcja ta jest zaznaczona i ustawiona na W dół, co oczywiście można zmienić.

Jeśli jednak wyłączymy tę opcję, program przestanie przeskakiwać pomiędzy komórkami po naciśnięciu klawisza Enter. Będzie jedynie zakańczał ewentualną edycją danej komórki.

Nieco poniżej znajduje się również pozycja Aby przełączyć się do trybu edycji, naciśnij klawisz Enter. Po zaznaczeniu tej opcji, przy naciśnięciu klawisza Enter, program będzie rozpoczynał edycję aktualnie zaznaczonej komórki, a przy kolejnym wciśnięciu Entera, zakończy edycję i przeskoczy do kolejnej komórki (w ustalonym w ustawieniach Calc kierunku, o ile opcja ta nie została wyłączona).

Opisane powyżej opcje wydają się dość proste, wręcz banalne, ale prawdę powiedziawszy, mało który z użytkowników OpenOffice, czy LibreOffice zdaje sobie sprawę z ich istnienia, a te mogą się okazać nadzwyczaj przydatne w przypadku pracy na wielu różnych arkuszach. Warto sobie zapamiętać, że istnieje możliwość określania takich ustawień.

0 Komentarzy
KiepskieTakie sobieMoże byćBardzo dobreŚwietny tekst (Jeszcze nie oceniony)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*