Strona główna Biznes Jakie inwestycje wymagają decyzji środowiskowej?

Jakie inwestycje wymagają decyzji środowiskowej?

przez CoreBlog
business 2717427 1280

Zasada jest prosta, każda inwestycja o potencjalnie znaczącym wpływie na środowisko wymaga oceny środowiskowej. Co to jednak oznacza w praktyce? Zobacz, jakie inwestycje wymagają decyzji środowiskowej.

Decyzja środowiskowa – co to jest?

Decyzja o warunkach środowiskowych wskazuje, w jaki sposób należy przeprowadzić inwestycję (przedsięwzięcie), minimalizując negatywne skutki dla środowiska. Decyzję środowiskową wydaje właściwy urząd po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten jest konieczny, gdy inwestycja kwalifikuje się do działań o potencjalnie istotnym wpływie na środowisko.

Kiedy decyzja środowiskowa jest wymagana?

Ocena warunków środowiskowych w określonych przypadkach stanowi pierwszy etap procedury zmierzającej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, która może wywierać wpływ na otaczające środowisko. Wniosek o przyznanie decyzji musi spełniać wszystkie normy prawne i zawierać niezbędne załączniki. Pytanie, które się nasuwa, brzmi: kiedy staje się to konieczne? Jakie cechy sprawiają, że przedsięwzięcie zaliczamy do kategorii, gdzie decyzja środowiskowa jest obligatoryjna?

Ocena wpływu na środowisko jest konieczna, gdy po przedstawieniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia właściwy organ do decydowania o warunkach środowiskowych stwierdzi potrzebę opracowania Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Proces ten obejmuje analizę kryteriów zdefiniowanych w artykule 63 ust. 1 dotyczącym udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz uwzględnia partycypację społeczeństwa w ochronie przyrody.

W przypadku inwestycji, które zawsze mogą znacząco oddziaływać (negatywnie) na środowisko, organ decydujący określa zakres raportu środowiskowego, nakładając jednocześnie obowiązek przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia.

Przy jakich inwestycjach niezbędna jest decyzja środowiskowa?

W zasadzie obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko dotyczy planów i inwestycji, które:

  • Zawsze i istotnie wpływają na środowisko.
  • Stanowią potencjalne i znaczące zagrożenie dla środowiska.

Warunki te jednak nie są zbyt precyzyjne. Jakie więc inwestycje zaliczamy do tych kategorii? Lista jest dosyć długa. Znajdziemy na niej między innymi: instalacje do wytwarzania produktów farmaceutycznych, instalacje do wyrobu substancji chemicznych – nawozy, środki ochrony roślin, koksownie, instalacje do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, elektrownię jądrową, budowę, czy też remonty dróg. Pełny zakres inwestycji, które wymagają uzyskania decyzji środowiskowej znajdziesz na stronie AvesNature.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz