Strona główna Ogólna Słów kilka na temat transmisji danych

Słów kilka na temat transmisji danych

przez CoreBlog

Bez technologii takiej jak transmisja danych nowoczesny komputer nie miałby właściwie racji bytu. To podstawa jego działania. Może właśnie dlatego warto wiedzieć na ten temat nieco więcej, niż zwykły użytkownik platformy PC.

POJĘCIE TRANSMISJI DANYCH
Cóż to takiego ta transmisja danych? Mówiąc encyklopedycznie to przesyłanie bądź wymiana danych pomiędzy komputerami wpiętymi w sieć, czy też pomiędzy komputerami a urządzeniami peryferyjnymi. A więc transmisją danych będzie nie tylko przesłanie z serwera YouTube sekwencji obrazów do naszego komputera, czy ściągnięcie plików z FTP, ale także przesyłanie z komputera tekstów i obrazów do drukarki w celu ich wydruku, bądź obrazów ze skanera do komputera. I nie jest to tak zupełnie dowolny transfer danych, gdyż reguły transmisji danych za pośrednictwem łączy komunikacyjnych określa tzw. protokół komunikacyjny.

w600
AndrewBuck / Stock Photos

RODZAJE TRANSMISJI DANYCH
Oczywiście nie istnieje jeden tylko sposób przesyłu danych. Wraz z rozwojem informatyki, nowych urządzeń peryferyjnych i potrzeb przepustowości (a także dokładności przesyłu), powstawały kolejne, mające zaspokoić potrzeby rynku.

Dlatego też możemy rozróżnić m.in. transmisję synchroniczną i asynchroniczną. Pierwsza z nich polega na przesyłaniu porcji danych bez bitu startu i stopu, co sprawia że jest ona o ok. 20% szybsza od drugiego sposobu, w którym każda 8-bitowa porcja danych poprzedzona jest bitem startu i zwykle zakończona bitem stopu. W drugim przypadku brakuje z kolei bitu parzystości.

Możemy także rozróżnić przesyłanie danych równoległe i szeregowe. Na czym to polega? Przesyłanie równoległe mówi o równoczesnym przesyłaniu wszystkich bitów jednego bajtu, co wiąże się oczywiście z tym, iż każdy bit musi mieć własny przewód. Z tego też powodu metoda ta jest szybsza niż szeregowa transmisja danych, która polega na przesyłaniu kolejno pojedynczych bitów przez przewód, poprzez porcje danych rozpoczęte bitem początku i zakończone bitem końca, a także „zaopatrzone” w bity kontrolne, które mają za zadanie sprawdzać, czy dane są przesyłane poprawnie (w razie błędnego przesłania bitu kontrolnego następuje ponowne przesłanie porcji danych).

w600
Evan-Amos / Stock Photos

UNIWERSALNA MAGISTRALA SZEREGOWA
Z powyższego wynikałoby, że równoległe przesyłanie danych jest lepsze ze względu na swoją prędkość, jednak faktem jest to, że dziś dominuje przesył szeregowy, poprzez uniwersalną magistralę szeregową, bardziej znaną jako… USB. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że USB ma znaczną przewagę nad swoimi konkurentami. Jest to przesył dokładny i szybki, ze względu na zastosowaną technologię, a może on wynosić w przypadku USB 1.1 do 12 Mbit/s, w przypadku USB 2.0 do 480 Mbit/s, a w przypadku najnowszego USB 3.0 do 5 Gbit/s. Do tego USB jest zgodny ze standardem Plug&Play, czyli po podłączeniu urządzenia do portu komputer rozpoznaje je natychmiast, wyszukując dla niego sterowników, bez potrzeby restartowania komputera. W przypadku podłączenia chociażby takiego pendrive`a byłoby to znaczne utrudnienie, biorąc pod uwagę fakt, że niejednokrotnie wręcz „tasujemy” nimi w porcie USB.

Jeszcze jedną zaletę USB zdradza słowo „uniwersalna” w jej pełnej nazwie. Wystarczy spojrzeć na zastosowanie tego portu w różnych urządzeniach, od urządzeń peryferyjnych komputera, poprzez telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki, urządzenia Hi-Fi i wiele, wiele innych. Nierzadko uniwersalna magistrala szeregowa stosowana jest też przecież przy ładowarkach do różnej maści urządzeń elektronicznych.

Co do samej zasady działania portu USB to transmisja danych przy jego pomocy odbywa się za pomocą dwóch przewodów, dwukierunkowo (są to tzw. D+ oraz D-). Ponadto kabel działający w tym standardzie zaopatrzony jest dodatkowo w przewód zasilający +5V oraz w przewód uziemiający.

Póki co nie zapowiada się na zrzucenie z tronu przodownictwa w przesyle danych portu USB. Jest on wciąż rozwijany, o czym świadczy fakt, że w kolejnych latach ogłaszano kolejne wersje magistrali. W 1998 była to wersja 1.1, w 2000 roku wersja 2.0, a niedawno, bo w roku 2008 była to niewiarygodnie szybka magistrala 3.0. I pewnie taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez wiele lat.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz