Strona główna MS-DOS Polecenia sieciowe w konsoli

Polecenia sieciowe w konsoli

przez CoreBlog
ikona dos

ikona dosKonsola Windows jest niezwykle przydatnym narzędziem, które daje dostęp do wielu istotnych funkcji. Jednocześnie jest to przejrzysta forma przeglądania i zmieniania rozmaitych ustawień sieciowych, dostępowych itp. Zaawansowany użytkownik powinien mieć choć odrobinę pojęcia na ten temat, gdyż polecenia konsolowe dotyczące sieci mogą okazać się szczególnie przydatne w nagłych i awaryjnych przypadkach.

IPCONFIG
Najczęściej chyba używanym poleceniem sieciowym konsoli jest IPCOFIG, które odpowiada za ustalanie adresów IP przypisanych do kart sieciowych oraz ich adresów MAC, a także za ustawienia domyślne bram i masek podsieci.

Jeśli chcemy bardziej szczegółowych informacji, niż tylko te, które przedstawiane są przez tę komendę wystarczy włączyć ją z odpowiednim parametrem, tak aby miał postać: IPCONFIG /ALL. Dzięki temu dowiemy się również nieco więcej o serwerach DHCP, NetBIOSie czy o parametrach dzierżawy adresu IP.

Niekiedy może się wydarzyć, że istnieją jakieś problemy z kartą sieciową, wówczas należałoby zwolnić wszystkie przypisane do niej zasoby i je odnowić. W tym celu najpierw wpisujemy komendę IPCONFIG /RELEASE, wciskamy ENTER, a później wpisujemy IPCONFIG /RENEW i ponownie wciskamy ENTER. Warto również zauważyć, że nie musimy wyłączać wszystkich zasobów. Aby odłączyć tylko te wybrane, wystarczy wpisać np. IPCONFIG /RELEASE CO*OG, co spowoduje odłączenie wszystkich zasobów, których nazwa zaczyna się na CO a kończy na OG, czyli na przykład CoreBlog. Nie zapomnijcie o komendzie odnawiającej!

ipcofig all1

NETSTAT
Komendą NETSTAT możemy przejrzeć otwarte porty oraz połączone z nimi zewnętrzne adresy IP. Co nam z tego przybędzie? W ten sposób możemy dość skutecznie ocenić, czy na naszym komputerze nie został zainstalowany i czy aktualnie nie działa żaden trojan.

Aby sprawdzić aktywne połączenia, wystarczy w oknie konsoli wpisać NETSTAT -A i wcisnąć ENTER, a wówczas wyświetlona zostanie lista z kolejnymi kolumnami: adres lokalny, adres zewnętrzny, status połączenia.

Prócz parametru -A, możemy również zastosować parametr -N, który poda aktywne i oczekujące połączenia w postaci numerów IP, natomiast parametr -F spowoduje wyświetlenie nazw domenowych tych połączeń.

Przydatnym może się okazać również parametr -O, który powoduje wyświetlenie identyfikatorów procesów, gdzie w ostatniej kolumnie przedstawione zostaną numery PID. Dzięki temu możemy szybko powiązać konkretne procesy z Usługami wymienionymi w Menedżerze zadań.

NET
Jednym z najbardziej rozbudowanych poleceń sieciowych konsoli jest komenda NET. Wystarczy ją wpisać i kliknąć ENTER, by na ekranie wyświetlone zostały możliwe jej użycia (dalsza składnia). Lista jest dość spora i tak naprawdę zależy, co chcemy zrobić, ale na liście znajdziemy:
Accounts
Computer
Config
Continue
File
Group
Help
Helpmsg
Localgroup
Pause
Print
Session
Share
Start
Statistics
Stop
Time
Use
User
View

Powiązane artykuły

Napisz komentarz